Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Demensvård

I Osby kommun anpassar vi demensvården efter den demenssjukes behov och det tillämpas en så kallad demenstrappa där vårdtagaren erbjuds vård och omsorg i den nivå man bedöms behöva.

Demensteam

I Osby kommun finns ett demensteam som arbetar efter Socialstyrelsens nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.

I demensteamet ingår:

  • Demenssjuksköterska: hjälper till med bland annat medicinsk kunskap, omvårdnadshandledning, konsultation och rådgivning. Andra delar är samverkan med primärvård, demensförening, närståendekontakter och anhörig/närstående-verksamheterna i kommunen.
  • Silviasystrar/undersköterska: hjälper till med handledning i omvårdnad kring daglig aktivitet, bemötande och kommunikation. Ger information, stöd till anhöriga, personal och till allmänheten.
  • Arbetsterapeuten: hjälper till med ADL-problematik, specialhjälpmedel för personer med demenssjukdomar samt instruktion och handledning till personalen.

Dagverksamhet i Osby och Lönsboda

På dagverksamheten erbjuder vi meningsfull sysselsättning, gemenskap och trevlig samvaro. Varje gäst har en speciell kontaktperson bland personalen som också fungerar som ett stöd till anhöriga.

Dagverksamheten i Osby har öppet måndag - fredag klockan 9.00 - 15.00.

Dagverksamheten i Lönsboda har öppet måndag-tisdag och torsdag klockan 9.00-15.00.

Målet med verksamheten är att:

  • Ge en ökad trygghet till våra gäster och dennes närstående.
  • Ge våra gäster möjligheter till en meningsfull vardag.
  • Skapa möjligheter för den enskilde att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.
  • Vara ett bra stöd för våra gäster och stärka deras självkänsla.
  • Skapa nya vänskapsband.

På dagverksamheten arbetar undersköterskor som har särskild kunskap om demenshandikapp. För ansökan och mer information om dagverksamheten är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare.

Korttidsvård

Avlastning och korttidsvård för personer med demenssjukdom finns på Lindhem.

Vård och Omsorgsboende för personer med demenssjukdom.

Vård och omsorgsboende för personer med demenssjukdom är ett särskilt anpassat boende för personer med demenssjukdom som har ett omfattande omvårdnadsbehov under dygnets alla timmar. Denna form av boende är en biståndsbedömd boendeform som biståndshandläggare beslutar om (se riktlinjer för demensvården i Osby kommun).

Osby och Östra Göinge Demensförening

Demensföreningen i Osby/Östra Göinge är en av de över 120 lokala föreningarna som hör till Demensförbundet, landets största anhörigorganisation. Lokalt finns över 50 medlemmar. De flesta medlemmarna är anhöriga/närstående till personer med demenssjukdom.

Föreningen verkar för att sprida kunskap i samhället om olika slag av demenssjukdom, påverka beslutsfattare och stödja närstående.

Vill du bli medlem?

Sätt in årsavgiften (100 kronor) på bankgiro 5359-3190 och ange avsändarnamn och adress. Som medlem får du Demensforum (tidning) 4 gånger per år samt Anhörigboken. Du får också inbjudan till våra olika aktiviteter som närståendegrupper att samtala i