Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Biståndshandläggare

Du kan nå våra biståndshandläggare på vardagar kl. 08.30-09.30. VIlken handläggare du ska vända dig till beror på vilken dag i månaden du är född:

Vårdplaneringar

Jeanette Nilsson, telefon: 0479 - 52 81 09

Efter det att biståndshandläggaren gjort sin utredning får du ett skriftligt beslut. Skulle du inte vara nöjd med detta beslut kan du överklaga det. Mer information om hur du kan överklaga beslutet.

Misstänker du att någon far illa och behöver hjälp?

Vid misstanke om att någon äldre far illa, bör du kontakta en av ovanstående biståndshandläggare för rådgivning eller anmälan.

I samband med anmälan kan du, innan du lämnar din anmälan, begära att få vara anonym. Anmälan kan göras både muntligt och skriftligt. Länk till orosanmälan finns under dokument.

Blanketten skickas till:
Osby kommun
283 80 Osby

eller på e-post: hvn@osby.se