Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Avgifter inom vård och omsorg

Här hittar du information om avgifter inom vård- och omsorg.

Ordinärt boende (i eget hem)

Maxbeloppet är 2 089 kronor/månad. Man betalar därför aldrig för mer än strax under 9 timmar per månad. Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst.

Personlig omvårdnad: 231 kronor/timme.
Städ- och serviceinsatser: 284 kronor/timme.

Korttidsplats

 • Omvårdnadsavgift: 83 kronor/dag
 • Kostavgift: 99 kronor/dag (ingår inte i maxbeloppet)

Trygg hemgång: 83 kronor/dag

Matdistribution

 • Portion: 45 kronor/portion (ingår inte i maxbeloppet)
 • Distribution: 19 kronor/portion

Trygghetslarm

 • Installation: 233 kronor
 • Avgift mobilt larm: 366 kronor/månad

Hälso- o sjukvård

 • Avgift hemsjukvård/hemrehab: 209 kronor/besök (maximalt 627 kronor/månad)
 • Hämtning av hjälpmedel: 500 kronor/gång (ingår inte i maxbeloppet)

Särskilt boende

Omvårdnadsavgiften är 2 089 kronor/månad. Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst.

Du betalar dels hyra för lägenheten eller rummet i det särskilda boendet , dels ett abonnemang för måltiderna samt en avgift för service och omvårdnad.

 • Hyrans storlek i ett särskilt boende bestäms enligt samma princip som i andra hyresrätter, det vill säga utifrån bruksvärdesprincipen. Den hittar du i hyreslagen och innebär att hyran ska fastställas "till skäligt belopp".
 • I måltidsbonnemanget ingår kostnader för frukost, lunch och kvällsmål samt mellanmål
 • I omvårdnads-och serviceavgiften ingår kostnad för en del förbrukningsmaterial

Hyran påverkas förutom lägenhetens storlek också av hur modern den är, planlösning, våningsplan, tillgång till tvättstuga och förråd med mera. I hyran inkluderas även del av gemensamhetsutrymme.

För hyran i särskilt boende kan du söka bostadstillägg efter i stort sett samma regler som för hyran i ett "vanligt" boende. Bostadstillägg söks hos Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats.

Kostavgift

 • Helpension: 3 046 kronor/månad

Serviceavgift

 • Avgift hygienartiklar, sänglinne: 218 kronor/månad och förbrukningsmaterial

Förbehållsbelopp 2019

 • Förbehållsbelopp ensamstående: 5 249 kronor/månad
 • Förbehållsbelopp/person makar/sambo: 4 435 kronor/månad