Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Trygghetsbostäder

Trygghetsbostad är en ordinär hyreslägenhet för äldre personer som känner sig oroliga eller otrygga i sin nuvarande bostad. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och utrustade med larm samt samlade i en byggnad med gemensamhetslokal och närhet till lunchservering.

I trygghetsbostaden ingår inte några vård- och omsorgsinsatser och det finns inte någon omvårdnadspersonal anställd i byggnaden.

I Osby kommun finns trygghetsbostäder på V Järnvägsgatan 5A i Lönsboda och Marklundavägen 19 i Osby. Inga nya ansökningar kan göras till Marklundavägen eftersom en omstrukturering av trygghetsbostäderna till särskilt boende planeras. Förvaltningen hänvisar till Osbybostäder som planerar att bygga trygghetsbostäder vid Ekebo. Dessa trygghetsbostäder kommer att vara klara för inflyttning 2022. Länk till Osbybostäder med information om nyproduktionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Vem kan ställa sig i kö för trygghetsbostad?

Bostaden är avsedd för dig som klarar din vardag själv eller med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård, men som vill ha närhet till service och ökad möjlighet till social samvaro. Du får din service och omsorg via hemtjänsten utifrån beviljat biståndsbeslut. De sysslor som du inte har biståndsbeslut för sköter du själv.

För att ställa dig i kö ska du :

  • vara 70 år fyllda
  • vara folkbokförd i Osby kommun
  • uppleva oro eller otrygghet i ditt nuvarande boende

Hur ställer man sig i kö?

Intresseanmälan görs på särskild blankett, se under dokument och skickas till Hälsa- och omsorgsförvaltningen 283 80 Osby eller hvn@osby.se

När du lämnat in din intresseanmälan blir du placerad i bostadskö och generellt gäller turordning efter ansökningsdatum. Hälsa och omsorg kan tillämpa förtur till personer med hög ålder.
Förvaltningen kan också göra undantag för ålderskriteriet om samtliga intressenter i kön blivit erbjudna lägenhet men tackat nej och det finns risk för att lägenheterna inte blir uthyrda. Person som inte uppfyller ålderskriteriet men som uppfyller övriga kriterier av en trygghetsbostad kan då erbjudas lägenhet.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Äldre par som äter middag