Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ansökan - Vård och omsorgsboende

När du har behov av stora insatser från vård och omsorg finns möjligheten att ansöka om ett vård och omsorgsboende. Du måste alltid ta kontakt med biståndshandläggaren i samband med din ansökan.

Din ansökan behovsprövas individuellt och beslutas med stöd av socialtjänst-lagen. Handläggaren utreder dina behov och beslutar sedan om du har rätt till ett vård och omsorgsboende.

Ibland kan det vara svårt att erbjuda en lägenhet, där du önskar bo inom rimlig tid. Då kan kommunen erbjuda dig ett annat äldreboende, där du kan får dina behov tillgodosedda. Du har då möjlighet att stå kvar som sökande till ditt 1:a hands alternativ.

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare Öppnas i nytt fönster..