Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Personer med funktionsnedsättning

Målsättningen är att människor med funktionsnedsättning ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors liv som möjligt och i gemenskap med andra människor. Man ska kunna leva ett självständigt, oberoende liv och delta aktivt i samhällslivet.

Grunden för arbetet med personer mer funktionsnedsättning är framförallt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) men även stöd enligt socialtjänstlagen (SoL).

I Osby kommun finns det olika former av daglig verksamhet; utformade så att det som kan vara aktuellt är beroende av den enskildes behov och individanpassat.

I Osby kommun finns bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av gruppbostäder och servicebostad.

I Osby kommun arbetar också personliga assistenter, ledsagare, avlösare, kontaktpersoner och stödfamiljer samt anhörigsamordnare.

Personalen som arbetar med personer mer funktionsnedsättning har utbildning och kompetens kring olika funktionsnedsättningar och följer ett pedagogiskt arbetssätt. Personalen arbetar för att den enskilde ska få ett självständigt liv som är anpassat efter var och ens speciella behov, intresse och möjligheter.

Avgifter

De avgifter som finns inom våra LSS verksamheter är följande:

Lunch på daglig verksamhet: 40 kronor per måltid.

Korttidsvistelse

Egenavgift i samband med att måltid serveras:

  • Frukost: 26 kronor
  • Lunch/kvällsmat: 35 kronor
  • Middag: 40 kronor

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Man i rullstol