Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fortbildning ställföreträdare

Schema för fortbildningstillfälle

Månad

Tidpunkt/plats

Anmälan

November

2021

Sammanslagning med Höör/Hörby

kommer att ske 2022-01-01.

E-post: ofm@osby.se

Telefonummer: 0479-52 83 55


E-post: overformyndaren@ostragoinge.se

Telefonummer: 044-775 60 78