Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

God man för ensamkommande barn

När en person som är under 18 år kommer till Sverige utan  legal vårdnadshavare utses en god man. En god man är en juridisk ställföreträdare i förälderns ställe

Precis som en förälder har en god man rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets eller ungdomens angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen har däremot ingen försörjningsplikt och inte heller något ansvar för den dagliga omvårdnaden.

Ansöka om uppehållstillstånd, dagersättning, vara med på utredningar hos Migrationsverket och utvecklingssamtal är några uppgifter som ligger hos den gode mannen.

Beslutet om god man för ensamkommande tas av överförmyndaren och upphör den dagen då barnet fyllt 18 eller fått en särskild utsedd vårdnadshavare (SFV). Ansökan om SFV görs av socialtjänsten och görs när barnet har fått uppehållstillstånd.


Vill du bli God man för ensamkommande barn?

Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande barn och ungdomar ska intyg från genomgången Sveriges kommuner och landstings (SKR) webbutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som bifogas din intresseanmälan Pdf, 2 MB. till kommunen. Intyget får du om du genomför utbildningen med godkänt resultat, och det tar cirka 2 timmar att gå igenom webbutbildningen.

Kontakt

 • Mats Ernstsson
  Överförmyndare
  0479-52 83 40
  0709-31 83 40
 • Lennart Hansson
  Överförmyndare, ersättare
  070-931 80 70
 • Iréne Fritzson
  Överförmyndarhandläggare, Ärenden avseende Osby kommun
  0479-52 83 55
 • Rebecka Hansson
  Överförmyndarhandläggare, Ärenden avseende Östra Göinge kommun
  044-775 60 78

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild