Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

God man för ensamkommande barn

När en person som är under 18 år kommer till Sverige utan vårdnadshavare utses en god man.

Att i vårdnadshavarens och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållande och sköta dess angelägenheter. God man har ingen försörjningsplikt till barnet inte heller ansvara för den dagliga omvårdnaden.

Beslutet om god man för ensamkommande tas av överförmyndaren och upphör den dagen då barnet fyllt 18 eller fått en särskild utsedd vårdnadshavare.

Blanketter för God man för ensamkommande barn

Vill du bli God man för ensamkommande barn?

Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande barn och ungdomar ska intyg från genomgången Sveriges kommuner och landstings (SKL) webbutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som bifogas din intresseanmälan till kommunen. Intyget får du om du genomför utbildningen med godkänt resultat, och det tar cirka 2 timmar att gå igenom webbutbildningen.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild