Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Framtidsfullmakt och Förvaltarfrihetsbevis

Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare, och ett tillägg till vanliga fullmakter. Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. 

Framtidsfullmakt

Från och med den 1 juli 2017 kan man skriva en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och den som upprättar den ska ha fyllt 18 år och ha förmåga att ta hand som sina angelägenheter.

Detta innebär att när du är frisk så kan du bestämma vem som ska ta beslut åt dig, personliga och ekonomiska, den dag du inte längre kan ta beslut själv. Det är fullmaktshavaren som beslutar när fullmakten ska tas i bruk. Det ska finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol.

Fullmaktsgivaren får i framtidsfullmakten utse någon som ska granska fullmaktshavarens verksamhet. Fullmaktshavaren ska lämna redovisning för sitt uppdrag om granskaren begär det.

Fullmaktshavaren ska på begäran av överförmyndaren lämna redovisning för sitt uppdrag och upplysningar som fullmaktesförhållandet och vidta åtgärder.

Överförmyndaren får bestämma att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får användas av fullmaktshavaren. Detta sker om det kommer fram att fullmaktshavaren inte fullgör sitt uppdrag eller missbrukar fullmakten.

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg på att du inte har någon förvaltare. Överförmyndaren, i den kommun där du är folkbokförd, utfärdar förvaltarfrihetsbeviset.

Du kan behöva ett förvaltarfrihetsbevis i samband med att du ansöker om trafiktillstånd för yrkestrafik eller om du ska bli mäklare, revisor eller advokat.

Du behöver beställa ett personbevis från Skatteverket och skicka detta till överförmyndaren tillsammans med Ansökan om förvaltarfrihetsbevisPDF. Personbeviset får inte vara mer än 3 månader gammalt. Beviset skickas sedan till din folkbokföringsadress.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift. Överförmyndaren kommer inte att ha någon löpande tillsyn över framtidsfullmaten.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild