Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal myndighet. Dess främsta uppdrag är att se till att de som inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, får hjälp genom att en god man eller förvaltare utses. Det kan röra sig om hjälp med att hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.

Ansvarsområden

I varje kommun ska det finnas antingen en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Kommunfullmäktige har bestämt att det ska vara en ensam överförmyndare i Osby. Sedan den 1 november 2017 har Osby och Östra Göinge kommun ett gemensamt överförmyndarkansli. Där hadläggarna från både Osby och Östra Göinge kommun ingår. Osby är så kallad värdkommun.

Överförmyndarens verksamhet styrs av föräldrabalken och står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Övrig upplysning

Under kommunens öppettider kan man lämna in handlingar till kontaktcenter på kommunhuset, Västra Storgatan 35, Osby eller i brevlådan utanför byggnaden.

Övrig tid når du överförmyndaren på ofm@osby.se

Mål:

 • Hålla hög servicenivå.
 • Se till så att goda män, förvaltare och förmyndare är utbildade för och informerade om sina uppdrag.
 • Verka för att myndigheten håller hög kunskapsnivå.

Kontakt

 • Mats Ernstsson
  Överförmyndare
  0479-52 83 40
  0709-31 83 40
 • Lennart Hansson
  Överförmyndare, ersättare
  070-931 80 70
 • Iréne Fritzson
  Överförmyndarhandläggare, Ärenden avseende Osby kommun
  0479-52 83 55
 • Rebecka Hansson
  Överförmyndarhandläggare, Ärenden avseende Östra Göinge kommun
  044-775 60 78

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.