Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Personuppgifter GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningens (EU) 2016/679 bestämmelser vid all hantering av personuppgifter i kommunal verksamhet. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, PuL (1998:204) och kompletteras av Dataskyddslagen, Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter ska hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningens bestämmelser. Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen ska inte tillämpas i den utsträckning det strider mot annan lagstiftning.

Varje personuppgiftsbehandling ska ske med hänsyn till den enskildas personliga integritet. Vid varje behandling ska ett sådant förhållningssätt iakttas att risken för den registrerades rättigheter och friheter minimeras.