Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen (SoL) och 24b § i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. Anmälningsskyldighet gäller också yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet.

Du själv eller någon närstående kan inte göra anmälan enligt lex Sarah, men kan istället framföra synpunkter och klagomål till den arbetsledare som ansvarar för personalens insatser.

Mer information: