Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Föräldragrupper

FamiljeHuset erbjuder två olika föräldragrupper. Familjeverkstan för föräldrar till barn i åldern 2-12 år och Aktivt Föräldraskap för  dig som är tonårsförälder.

Ett erbjudande till dig som förälder!

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Både som förälder till yngre barn och till tonåringar kan det vara lätt att köra fast i gamla spår som inte fungerar. Föräldrautbildningarna är då en möjlighet att få hjälp med nya strategier att bemöta sina barn på. Föräldragrupperna är kostnadsfria. Ring eller maila FamiljeHuset om du är intresserad eller om du har frågor om grupperna!

Familjeverkstan

Familjeverkstan bygger på ett studiematerial framtaget av Folkhälsoinstitutet och riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 2-12 år. Familjeverkstan inriktar sig på positivt samspel mellan barn och föräldrar och det har i tidigare utvärderingar visat sig ge goda effekter.

Syftet med Familjeverkstan är att föräldrar ska få möjlighet att reflektera över sitt eget föräldraskap och pröva nya vägar samt att dela erfarenheter med andra föräldrar.

Familjeverkstan består av åtta träffar. Vid varje träff visas en kort film som skildrar vardagliga situationer i familjelivet. Teman som behandlas är bland annat umgänge, positiv kommunikation, rutiner, uppmuntran och belöningar samt att sätta gränser. Varje träff bygger på en av filmerna och följs av diskussioner samt praktiska övningar. Mellan träffarna får föräldrarna
hemuppgifter med praktiska övningar.

Familjeverkstan är kostnadsfritt och vid behov ordnar vi barnomsorg under träffarna. Kursledare är Martina Cehlin och Jennie Sjögren Krznaric.

Aktivt föräldraskap

Tonårstiden kan vara en utmaning för både barn och föräldrar. Är du den förälder du vill vara?
FamiljeHuset erbjuder föräldragruppen Aktiv Föräldraskap för dig som har barn i åldern 12-18 år.
Under kursen får man tillsammans med andra föräldrar möjlighet att diskutera olika teman som tonårstiden, kommunikation och självkänsla. Andra exempel på teman är ledarskap, problemlösning och att släppa taget utan att tappa kontakten.

Gruppen träffas vid 6 tillfällen à 3 timmar. Gruppledare är Lisa Engman och Jennie Sjögren Krznaric.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild