Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Adoption

Att adoptera ett barn innebär att uppta barnet som sitt eget. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn och en adoption kan aldrig hävas.

Har du/ni funderingar på att adoptera ett barn?

För att få lov att adoptera måste man enligt lag vara över 25 år och antingen ensamstående eller gift/registrerad partner. Socialstyrelsen rekommenderar att man inte ska vara äldre än 42 år vid ansökan om medgivande för adoption.

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. För att få socialnämndens medgivande att adoptera måste man ha gått en föräldrautbildning.

Om du/ni funderar på att adoptera:

  • Kontakta oss på familjerätten för ett obligatoriskt informationssamtal.
  • Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption anvisar vi till en föräldrautbildning.
  • Efter genomgången utbildning kan ansökan om medgivande lämnas in.

Medgivandeutredning

En medgivandeutredning består av:

  • Gemensamma samtal med sökande
  • Enskilda samtal med sökande
  • Hembesök/Nätverksmöte
  • Inhämtande av referenser av sökande
  • Läkarintyg
  • Registerutdrag: socialregister, polisregister, kronofogderegister, försäkringskassa
  • Eventuella övriga kompletteringar

I medgivandeutredningen föreslår familjerättssekreterare om det r lämpligt med medgivande eller inte. Beslut fattas sedan av Barn- och skolnämnden. Om du eller ni får ett medgivande gäller det i två år. Har ni inte fått något barn inom den tiden måste ny ansökan göras.

Adoption av närstående

Om du önskar adoptera ett närstående barn, till exempel din makes, makas eller registrerad partners barn, vänder du dig dig direkt till Tingsrätten med din ansökan. Tingsrätten begär sedan yttrande från socialnmämnden och du får då träffa oss på Familjerätten för en utredning.

Nationell adoption/adoption av spädbarn

Den grundläggande regleringen om nationella adoptioner finns i 4 kapitlet föräldrabalken. Det är adoptanten, Hur man ansöker den som vill adoptera som ska ansöka om adoption hos tingsrätten. Samtycke krävs av en förälder som har vårdnaden om barnet. Det bör ha gått sex veckor efter förlossning innan ett samtycke kan bedömas giltigt. Innan domstolen beslutar om adoption ska den hämta in upplysningar om barnet och adoptanten. Yttrande ska hämtas in från såväl adoptantens som från vårdnadshavarens folkbokföringskommun. För ytterligare frågor kring nationell adoption kontakta familjerätten.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild