Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osbysjöns fiskevårdsområde

Fiska, en svårslagen naturupplevelse. Här är det fritt att fiska året runt, med upp till 3 spön per person.

För dig som brukar fiska behövs nog inte någon närmare presentation ges. Osbysjön är välkänd för att vara ett bra fiskevatten med gott om olika arter. Och nappar, det gör det, bland annat gädda, gös, abborre, lake och många andra sorters fisk.

Att fiska är en svårslagen naturupplevelse och en perfekt hobby, men innan du sätter igång finns det några saker du bör tänka på:

Respektera naturen

Respekt för natur, människor och djur är en självklarhet för oss och vi förutsätter att du delar vår inställning.

Minimått

För att vi ska kunna fortsätta ha bra fiskevatten finns det ett minimått som för gädda, gös och öring är 40 cm och för ål 70 cm. Det är alltså inte tillåtet att spara fisk som är mindre.

Karp, gädda och mal

All karp ska släppas tillbaka i vattnet och hanteras så försiktigt som möjligt. Fångad gädda, större än 100 cm måste också föras tillbaka till vattnet. Vid enstaka tillfällen har det hänt att fiskare fått den fridlysta Malen på kroken, skulle det inträffa ska du genast sätta tillbaka fisken i vattnet. Ta sedan kontakt med FVO och rapportera till oss via telefon eller mail.

Vi ser gärna att alla fångster rapporteras på vår hemsida i fiskevårdssyfte.

Övrigt fiske endast för fiskerättsinnehavare med FVO:s märkbricka.

Kontakt

FVO 0709-31 80 38 eller 0706-39 80 37
osbyfvo@gmail.com

Sjöinformation Karta

 • Areal sjöyta: 501 ha
 • Maxdjup: 5,5 m
 • Medeljup: 1,4 m
 • Strandlinjens längd inklusive öar: 28 km
 • Huvudavrinningsområde: Helge å
 • Antal öar: 20 (5,2 ha)

Fiskeplatser från land:

 • Filosofen
 • Prästängen
 • Eksäter
 • Näset
 • Svarte Nabbe
 • Spegeldammmen
 • Skansen

Skyltade isättningsplatser för båt finns vid:

 • Näset
 • Sibbarp
 • Spegeldammen

Köpa fiskekort & djupkarta?

Att fiska med handredskap är gratis men för angelfiske krävs ett fiskekort.

För att få mer information om fiskekort eller köpa en djupkarta över Osbysjön vänd dig till Turistbyrån 0479 -165 51