Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Parker och naturområden

Vi har många fina parker och gröna naturområden där du i lugn och ro kan koppla av på en filt i gräset eller på en parkbänk. För barnen finns lekplatser och stora gräsytor att leka på.

Ett urval av parker

Centralparken i Osby ligger precis utanför järnvägsstationen här finner du trädalléer, planteringar, springvatten och gott om bänkar för en stunds filosofi eller ett gott samtal.

Vårt största parkområde är Prästängen i Osby. Parken består mestadelas av öppna gräsytor och träd, dessutom finns här kommunens största lekplats och en ankdamm. Parken avgränsar i söder av sjön och i öster av drivån, som har en trevlig gång- och cykelväg delvis utmed åbanken norrut. Utmed östra sidan av sjön löper Ebbarpsvägen med parallell gång- och cykelväg, förbi Eksäter med gräsytor bevuxet med mestadels gamla ekar. Här samlas fiskeintresserade kring båtbryggan. Vidare söderut passeras kommunens campingplats och elbelysta motionsspåret på Klinten med en fantastisk utsikt över Osby centrum. Om ni fortsätter söder ut ligger Näset, det kommunala naturskyddsområdet. På väster sida av sjö, har vi Filosofen, udden där mången turturduvor har suttit blickandes ut över vårt fina vattenspel. På västersida om järnvägen kan nämnas det lummiga Smithsbacke och Källedal som också löper längs ån.

I Lönsboda har vi parker som Essoparken med kommunens näst största lekplats. I det nyligen ombyggda Centrum finns möjlighet att studera skulpturer i diabas från flera av de närliggande brotten. I förlängningen av elljusspåret söderut ligger Hjärtasjöbadet med lekplats och även en vandringsled runt själva sjön.

Var rädd om vår natur. Kasta skräpet i sopkärlen. De hanteras som brännbart avfall. Om inte latrin finns i närheten går det bra att även kasta hundpåsarna i sopkärlen.