Priser:


A

B

C

(exkl/inkl.moms)

D

Per tillfälle

0

0

110/138

100

A. Föreningsverksamhet för prioriterade målgrupper

B. Övrig föreningsverksamhet

C. Normaltaxa Externa föreningar, företag och privatpersoner (moms tillkommer för företag och privatpersoner)

D. Interntaxa kommunala verksamheter