Priser:


A

B

C

D

Per timme

0

70

110

70

Över fyra timmar

80

180

1000

180

A. Föreningsverksamhet för prioriterade målgrupper

B. Övrig föreningsverksamhet

C. Normaltaxa Externa föreningar, företag och privatpersoner (moms tillkommer för företag och privatpersoner)

D. Interntaxa kommunala verksamheter