Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Föreläsning: Mer än bara honung

Onsdag 2 september, kl. 18.00. Osby bibliotek

Drygt 80 procent av alla växter behöver hjälp av djur, oftast insekter, för att pollineras och sätta frö. I vår del av världen är humlor, andra vilda bin och blomflugor är de viktigaste vilda pollinatörerna. Men de vilda pollinatörerna har minskat i antal och många arter av arterna är nu rödlistade. Hur har det blivit så och vad kan vi göra för att vända trenden? Räcker det att skaffa fler honungsbin, eller har de vilda bina bidra med något unikt? Kan trädgårdar och stadsmiljöer vara en sista utpost för pollinatörer? Anna Persson kommer att berätta om grundläggande fakta och den senast forskningen om pollinerande insekter och hur de påverkas av miljöförändringar.

Arrangör: Osby kultur, ABF Skåne, ABF Skåne Nordost, Lunds universitet, Akiko Frid Byrå
Kontakt: ABF Skåne Nordost, Anna Johansson Direkt: 0707709830

Mer än bara honung

Tänk på att det kan komma att ske förändringar i planeringen utifrån nya besked eller rekommendationer som kan tillkomma under hösten. Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss på osbyfritid@osby.se