Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Teater: Man får väl ställa upp

Teater på Borgen!

Info

Tisdag 3 mars kl.19:00 - Borgen, Osby

I centrum av det lilla samhället finns en bygdegård där alla samlas. Idrottsklubben, kennelklubben, kyrkans barntimme, Unga örnar, motorcykelklubben och så förstås hembygdsföreningen. Alla har sina lokaler i bygdegården och alla är medlemmar i varandras föreningar, vilket gynnar alla eftersom föreningarna får bidrag efter hur många medlemmar de har. Ett bra system ända tills de en dag får ett besök från Hembygdsföreningarnas Riksförbund. Den oväntade representanten sätter igång händelser som ingen hade kunnat förutse.

Arrangör: Riksteatern Osby

Producent: Riksteatern

Biljetter: www.osbyteater.se, 0771 47 70 70

Exempelbild