Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

ALL DIGITAL week: Agera tryggt med tekniken

Lär dig mer om hur du kan använda tekniken på ett tryggt sätt

Info

Måndag 23 mars kl.10:00-12:30 - Osby Bibliotek

Tilliten till tekniken är en förutsättning för att den ska användas, något som dagens samhälle förväntar oss göra. Vid detta kurstillfälle fokuserar vi på säkerhetsaspekter, hur du bör agera för att känna dig trygg, sätter viktiga begrepp i sammanhang som förklarar innebörd och funktion.

Arrangör: Biblioteket i Osby och Utbildningsforum Skåne

Anmälan: bibliotek@osby.se eller 0479 82 52 10

Exempelbild