Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Föreläsning: Öka engagemanget i föreningen

Aron Schoug, fil.dr i pedagogik, föreläser om ideellt engagemang!

Onsdagen den 25 Oktober kl 18:00. Osby bibliotek

Ideellt engagemang är viktigt såväl för individen som för samhället. Samtidigt vittnar många föreningar om att det är svårt att få folk att engagera sig och många medlemmar vittnar om att engagemanget inte känns så lustfyllt som det borde göra.

Ibland är det livspusslet som ställer till det, men det finns också andra orsaker såsom att inte få engagera sig i sina hjärtefrågor, bristande samhörighet, eller demokratiskt underskott. I den här föreläsningen får du kunskap om hur ideellt engagemang fungerar, varför det ibland dör och hur det kan ökas. Föreläsningen har en grund i motivationspsykologi och organisationsteori och bygger på aktuell forskning om ideella föreningar. Föreläsare är Aron Schoug, fil.dr i pedagogik, från Stockholms universitet.

Föreläsningen hålls som en del av en föreningsträff men är också öppen för allmänheten.

Arrangör: Folkuniversitetet och Kultur och fritid
Kontaktperson: cecilia.pedersen@osby.se