Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Eldningsförbud i Osby kommun

Med anledning av den stora risken för gräs- och skogsbränder är det från och med torsdag den 25 maj eldningsförbud i Osby kommun och samtliga kommuner i Skåne Nordost. Förbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark.

Förbudet träder i kraft den 25 maj och gäller tills vidare. Att grilla på fasta grillplatser och på upphöjda grillar på ben och stativ där spridningsrisken är låg är fortfarande tillåtet men grillen måste då bevakas. Det är du som tänder grillen som har ansvar för säkerheten.

Kom ihåg att du ansvarar för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller på platsen du är. Har du mer frågor kring förbudet kan du kontakta vår trygghetscentral på telefonnummer 044 - 200 400.

Håll dig uppdaterad via appen brandrisk ute