Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Killebergsskolans nya organisation beslutad av kommunfullmäktige

Under måndagens sammanträde i kommunfullmäktige kom det ett slutgiltigt beslut kring Killebergsskolan. Årskurs 4-5 kommer gå kvar på Killbergsskolan, fast i nya lokaler i samband med årskurserna F-3. Samtidigt kommer årskurs 6 flytta till Parkskolan i Osby från och med vårterminen 2025. Fritidshem för F-6 kommer fortsatt att erbjudas i Killeberg.

Sedan en tid tillbaka har olika förslag kommit kring en eventuell flytt av Killebergsskolans elever. Det har tagits fram underlag kring konsekvenser av en flytt av hela mellanstadiet till Osby, behålla hela mellanstadiet i Killberg eller ha kvar årskurs 4-5 i Killberg och endast flytta årskurs 6 till Osby.

Kommunfullmäktige beslutade måndagen den 3 juni att årskurs 4-5 i Killberg kommer vara kvar i Killeberg. Men de kommer flyttas till den blivande F-3 skolan med stöd av en tom avdelning på Trulsagården, som är förskolan i Killberg. F-3-skolan beräknas vara klar under hösten 2024, förhoppningsvis i vecka 44. På det sättet får skoleleverna helt nya lokaler, i stället för de nuvarande som är i stort sett utslitna.

Flytten för årskurs 4-5 till nya lokaler i Killberg samt flytt av årskurs 6 till Parkskolan i Osby kommer ske till vårterminen 2025. Verksamheterna kommer nu planera hur flytten ska genomföras utifrån behov och elevernas bästa. Personal, elever och föräldrar kommer informeras efterhand som det finns mer beslutat.

Bakgrund till beslut om en ny organisation är att barn- och elevantalet i kommunen minskar vilket medför ett överskott av utbildningsplatser samtidigt som de nuvarande lokalerna är i dåligt skick.

Tidigare nyheter om Killebergsskolan

Förslag att förändra grundskolan i Killeberg

Beslut om förändring av Killebergsskolan

Förslag om ny organisation för Killebergsskolan återremitteras

Bild