Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nya rutiner på verksamheter efter kommunen anmäls

Osby kommun anmäls för otillåten miljöverksamhet i den dagliga verksamheten Ambo efter ett anonymt klagomål. Anmälan gäller bland annat att tvättmaskiner har plockats isär där tillstånd krävs för att hantera elavfallet. Då tillståndet inte kan styrkas har en polisanmälan gjorts mot Hälsa- och omsorgsförvaltningen.

Helena Ståhl är förvaltningschef i Osby kommun:

- Vi ser nu över våra verksamheter och vilken anmälningsplikt de har, så att vi har de tillstånd som krävs.  Vi kommer vara noga med att allt är anmält nu när vi startar biltvätten istället för återvinningen, säger Helena Ståhl.

En aktivitet i den dagliga verksamheten Ambo har bland annat varit att plockat isär trasiga tvättmaskiner och sorterat elavfallet som sedan skickats till återvinning. Efter ett anonymt klagomål till Miljö- och byggförvaltningen, som har ett tillsynsansvar gentemot olika verksamheter, framkom det att kommunen inte har tillstånd att hantera elavfallet. Därför gjordes en polisanmälan.

Även Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion av Ambo efter att de har fått ett anonymt klagomål. Här menar Arbetsmiljöverket att Osby kommun behöver göras bättre riskbedömningar och analyser av verksamheten.

- Vi har trott att vi det har funnits ett tillstånd när verksamheten startades för 20 år sen. Dessvärre kan vi inte hitta någon anmälan när vi letar i våra system. När det gäller riskbedömningar och analyser är det viktigt att vi inte bara gör det med nystartade verksamheter, utan att vi även tittar på våra befintliga verksamheter. Framför allt inom den dagliga verksamheten som har olika arbetsuppgifter, säger Helena Ståhl.

Linda Sturesson är enhetschef i Osby kommun:

- Det har gjorts riskanalyser men alla moment har inte varit med som Arbetsmiljöverket tittar på. Vi utgår alltid från brukarnas situation, att man inte kan sitta och göra vissa moment hur längre som helst. Därför har vi rullians på arbetsuppgifterna för att det inte ska vara ensidigt, säger Linda Sturesson.

Från demontering till biltvätt

Idag är återvinningsverksamheten avvecklad då hanteringen av elavfall blev för stor för den dagliga verksamheten. I stället kommer arbetsuppgiften ersättas med en biltvätt för kommunens bilar som att startas upp i höst.

-  Just nu kör vi en dag i veckan där brukarna få testa på den nya arbetsuppgiften, öva in momenten och hur rutinerna ska se ut. De är väldigt taggade och tycker det ska bli roligt med den nya arbetsuppgiften, säger Linda Sturesson.

Bild
Två personer som tvättar en bil.

Här får deltagarna på Ambo testa på sin nya arbetsuppgift.