Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Utbildning till personal som arbetar direkt med barn och elever i behov av särskilt stöd

Under fem tillfällen ska runt 40 medarbetare i Osby kommun som arbetar direkt med barn och elever som är i behov av särskilt stöd gå en kompetenshöjande utbildning. Tillfällena varvas med uppgifter som personalen tar med sig i sitt dagliga arbete.

Utbildningen riktar sig till resurser och assistenter på kommunens förskolor, skolor och fritidsgårdar. Utöver de fem tillfällena gör man så kallat hemuppgifter på jobbet, det kan vara att testa en av metoderna som presenterats under utbildningen, ställa frågor till sina kollegor i pedagoggruppen eller fundera över tidigare erfarenheter av vad som fungerat och inte.

Detta projekt möjliggörs av pengar från omställningsfonden som Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om. Utbildningen genomförs av Furuboda funktionsrätt.

- Det är fantastiskt roligt att vi kan erbjuda denna form av kompetenshöjande utbildning och väldigt viktigt att vi ger det stöd och utbildningsinsatser som krävs för personalen som arbetar med detta. Det är en unik satsning och väldigt spännande, säger Christel Torstensson som är områdeschef för förskola och centrala barn- och elevstödsenheten.

Verktyg att arbeta vidare med

På det senaste utbildningstillfället den 6 december diskuterades hjärntrötthet hos de yngre och hur personalen kan förhålla sig till det på bästa sätt.

- När man vaknar har man vanligtvis ett fullt glas med energi som ska fördelas under dagen. Tänk om man i stället vaknar med glaset halvfullt men ska ändå fungera likadant som en annan dag? Som personal måste vi anpassa oss efter vad barnen har för förutsättningar. Det kan vara att man ibland behöver ta små pauser oftare eller använda andra former av kommunikation som till exempel bildstöd, säger Anne Reimer som är resurspedagog på Klockarskogsgården.

Personalen som går utbildningen kommer från både förskola, grundskola och fritidsgårdar och möter barn i olika åldrar.

- Det var en väldigt givande dag. Alla kommer dit med olika erfarenheter och kunskap, det blir intressanta diskussioner. Några av de hjälpmedel som lyftes fram under utbildningsdagen testade vi sedan med varandra på eftermiddagen, berättar Anne.

Det har genomförts två utbildningstillfällen under hösten. Nu återstår det tre tillfällen till våren, förhoppningen är att det sista avslutas med teambildning ute i Furuboda.

Personal lyssnar på föreläsning under utbildningen 6 december