Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Genom förstärkt vägledning erbjuder vi stöd tillbaka till arbetslivet

I februari 2022 startade projektet React EU som finns till för att vägleda kommuninvånare som blivit arbetslösa under pandemin och stötta dem tillbaka till arbetslivet. Nu startar vi i gång en ny grupp!

Med ekonomiska medel av Europeiska Socialfonden, ESF, startade Osby kommun Kompetensa projektet ”React EU - Förstärkt vägledning”. Under 2022 har två grupper på totalt 26 personer deltagit i projektet. I den första gruppen har projektet lett till att 8 av 9 deltagare fått ett bra avslut i form av arbete, sysselsättning i någon grad eller en positivt förändrad livssyn.

- Vi som arbetar i projektet tycker det har varit ett väldigt givande och spännande år. Flertalet av våra deltagare har varit engagerade, arbetat med sitt personliga ledarskap och mår mycket bättre idag än när de började i projektet. För många av deltagarna innebär en återgång till arbetslivet hårt arbete och vi har sett att många av dem kämpar och har lyckats få ett arbete, säger Peter Nord studie- och yrkesvägledare i projektet.

Startar upp en ny omgång

Den 16 januari startar vi upp en ny grupp. Vill du veta mer om projektet, träffa personal och få information om vilket stöd vi kan erbjuda dig? Välkommen till informationsträff på tisdag den 13 december eller fyll i en intresseanmälan direkt till oss om det låter intressant.

Det finns en del kriterier som måste uppfyllas för att du ska kunna medverka i projektet:

  • Du har blivit arbetslös under pandemin, det vill säga någon gång efter det officiella startdatumet för pandemin den 11 mars 2020.
  • Du är fortsatt arbetslös.
  • Du är bosatt i Osby kommun.
  • Du är inte beviljad någon annan insats via Arbetsförmedlingen.

Välkommen till informationsträff på Parkgatan 9, Osby (lokal Väktaren) tisdagen den 13 december klockan 10.45-12.00!

Inbjudan till informationsträff Pdf, 216 kB.

Bild

Peter, Zara och Torgny arbetar med projektet React EU.