Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Trygghetskänslan ökar i Lönsboda – och i hela Osby kommun

Den upplevda tryggheten i Osby kommun är totalt sett på en bra och stabil nivå och har ökat mycket i Lönsboda. Det visar trygghetsmätningen som polisen och kommunen gjort tillsammans och där 900 kommuninvånare har fått en enkät som de ombetts svara på.

Den upplevda tryggheten i Lönsboda har förbättrats sedan förra året och Osby landsbygd har den lägsta siffran på sju år.

-Det är väldigt positivt att fler invånare känner sig tryggare. Polisens ökade synlighet och kommunens arbete med en ny blåljusstation tror jag kan vara bidragande, säger Niklas Larsson (C) kommunstyrelsens ordförande.

Ökad trygghetskänsla i Lönsboda

Undersökningen visar att invånare i Lönsboda känner sig tryggare jämfört med förra året. I undersökningens resultat har frågan om bilar som kör för fort gått från röd (5) till grön (2) i Lönsboda. Men det finns fortsatt bekymmer kring buskörning med mopeder.

- Det är glädjande att den upplevda tryggheten bland våra kommuninvånare i stort har ökat, inte minst i Lönsboda där vi gjort riktade insatser tillsammans med polisen som till exempel trygghetsvandringen förra året, säger Daniel Landin (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Oro för brott

Det som sticker ut är att 75% av de som svarat på enkäten är oroliga för att utsättas för ett brott trots att större delen av de som svarat på enkäten fyllt i att de aldrig har blivit utsatta för ett brott. Det handlar främst om oro för inbrott och oro för att fordon ska utsättas för brott.

-Vi har tidigare sett högst upplevd otrygghet i Lönsboda men det har nu förskjutits till Osby tätort där känslan av otrygghet har ökat, säger Niklas Larsson (C) kommunstyrelsens ordförande.

I Osby tätort är upplevelsen att det finns påverkade personer utomhus, ungdomar som bråkar och stör omgivningen och en känsla av otrygghet utomhus på kvällstid.

- Är man ute ensam sent en kväll känner man sig generellt lite otrygg i Osby tätort. Men det är positivt att det inte ändå inte är någon som har avstått från aktiviteter eller att åka kollektivt, säger Niklas Larsson.

-Osby tätort sticker ut något i denna trygghetsmätning och det är signaler som vi har sett tidigare. Det är bland annat därför vi har haft en medborgarvandring i Osby i höst. Det resulterade i förslag på åtgärder som kan göra det bättre i den offentliga miljön som exempelvis mer belysning på utpekade platser, säger Åsa Brorsson som är trygghetssamordnare i kommunen.

Arbetar för att skapa trygghet

Det pågår ett arbete i samverkan med bland annat polis, räddningstjänst, Osbybostäder och andra externa parter för att skapa en ökad trygghet bland kommunens invånare.

-Tillsammans tar vi fram en lägesbild för kommunen varje månad där vi sammanställer eventuell brottslighet och signaler på otrygghet tillsammans med räddningstjänsten, lokalpolisen och Osbybostäder. Efter det gör vi en åtgärdsplan och tar fram olika sätt att förbättra lägesbilden, säger Åsa Brorsson.

- Att mäta människors trygghet och otrygghet är svårt eftersom det betyder olika för olika människor men Polisen har gjort trygghetsmätningen sedan 1998 och medborgarnas känsla är viktig för polisens arbete, den måste vi ta på allvar. Resultatet av trygghetsmätningen, tillsammans med en gemensam lägesbild kan vi använda oss av när vi förnyar våra medborgarlöften tillsammans med kommunen, säger Veronica Gustafsson som är kommunpolis.

Bild

Niklas Larsson (C), Åsa Brorsson, Veronika Gustafsson och Niklas Årcén presenterade resultatet av trygghetsmätningen 2022 på fredagen den 9 december.