Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Många högstadieelever tror det är ofarligt med e-cigaretter

Årets drogvaneundersökning bland högstadieelever visar en stor trendökning med att röka e-cigarett eller vape som det också kallas. Hela 31% av högstadieeleverna har rökt e-cigarett någon gång, förra årets siffror låg på 12%. Många av eleverna är inte heller medvetna om att det är farligt eller skadligt.

Sedan 2016 har vi årligen genomfört en drogvaneundersökning bland Osby kommuns högstadieelever. Undersökningen fylls i digitalt första veckan efter sommaren och alla svar är anonyma. Den stora utstickaren i årets undersökning är att användningen av e-cigarretter har ökat markant.

Många ungdomar har en bild av att e-cigaretter är ofarligt men det stämmer inte. De får vanligtvis tag på det genom att köpa på nätet, och då kan man egentligen aldrig säkerställa vad det är i dem. Vi ser att användningen har spridits sig så långt ner som i femman och sexan, säger Marie Nilsson som är ungdomsarbetare i Osby kommun.

Alkoholanvändningen visar en positiv utveckling i undersökningen. 15 % av eleverna i årskurs 7 har druckit alkohol någon gång, det går att jämföra med förra årets siffra som låg på 23%.

Årets siffra på 15% är den minsta vi haft sen vi började med undersökningen, förklarar Marie.

Vet vart man kan få tag på narkotika

4% av ungdomarna har provat narkotika, vanligast är det bland 8:or och 9:or och det är flest flickor som har provat det. Nästan 30% av eleverna på högstadiet vet någon som kan ge eller sälja narkotika till dem.

Det är såklart oroväckande att så många vet var de kan få tag på narkotika. Vi ser ett samband med att de som har druckit alkohol flera gånger också oftast vet någon som säljer narkotika, har blivit erbjuden narkotika eller har använt narkotika, säger Marie.

Viktigt med det förebyggande arbetet

Personal på fritidsgårdarna deltar i föräldramöten för att prata om resultatet av drogvaneundersökningen och vad man som förälder kan tänka på. Fritidsgårdarna arrangerar även en drogfri avslutning för elever i årskurs 9 och genomför drogfria resor till skolbalders där ungdomarna måste blåsa i en alkoholmätare innan de åker i väg.

Vi har dagliga diskussioner med ungdomarna kring alkohol och droger, det är viktigt att kunna prata om det och det uppmanar vi alla föräldrar att göra också. För ungdomarna är föräldrarna den de lyssnar på mest. Därför är det viktigt att man är intresserad och lyssnar på sina tonåringar, pratar med dem, är tydlig och sätter gränser men också talar om för din tonåring att du som förälder tycker om hen oavsett vad som händer, berättar Marie.

Undersökningen visar ett tydligt samband mellan användningen av alkohol, rökning samt snus och användningen av droger. Därför är det bästa förebyggande arbetet vi kan göra tillsammans att se till att våra ungdomar inte dricker alkohol, röker och snusar.

Marie Nilsson utanför fritidsgården Pulsen

Marie Nilsson är ungdomsarbetare i Osby kommun och arbetar mycket tillsammans med fritidsgårdarna.