Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun sparar på elen – detta gör vi just nu

Vi behöver alla hjälpas åt att minska elförbrukningen och dra ner på energikostnaderna. Som alla andra i samhället så drabbas även kommunen av de höga elpriserna. Osby kommun ser över alla möjligheter att spara el, både i stort och smått.

Just nu jobbar vi med att se över alla kommunens lokaler för att se vad vi kan göra för att minska energianvändningen i stort och smått. Vi ser över och byter ut ventilation eller fönster om det behövs och långsiktigt kan det också handla om att vi installerar solceller.

Sänker värmen i många av kommunens lokaler

Vi har sänkt temperaturen med två grader i kommunens lokaler, från 22 till 20. Men det gäller inte i lokaler för små barn eller äldre där temperaturen ska vara 22 grader även fortsättningsvis.

När vi sänker temperaturen två grader i många av kommunens lokaler blir besparingen ca 800 000 kr per år. Men det viktiga är inte bara att vi sparar pengar utan också el. En minskad elförbrukning är bra för hela samhället, så att vi undviker de största topparna och minskar pressen på elnätet.

Nya temperaturer i våra simhallar

Även simhallarna i Osby och Lönsboda har sänkt temperaturen i vattnet och i luften med ungefär 2 grader. Men vi sänker inte temperaturen i den lilla bassängen i Lönsboda eftersom den används av små barn och äldre. Bassängtemperaturen ska ligga mellan 25-28 grader för att uppfylla kraven.

Varje kilowattimme räknas

Vi ber alla som befinner sig i kommunens lokaler att tänka på det här:

  • Var sparsam med varmvattnet.
  • Stäng av elektronisk utrustning som datorer och skärmar när de inte används.
  • Släck lamporna om du är sista personen som lämnar ett rum.

Dessa tips kan alla tänka på både hemma som på jobbet.

Långsiktigt arbete med att minska elförbrukningen

Osby kommun har delvis bundna avtal för el och har sedan tidigare gjort flera åtgärder för att minska elförbrukningen som vi nu har nytta av. Bland annat har vi bytt alla gatlampor till LED som drar mindre el.

Bild