Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun avslutar samarbete med Höörs kommun om överförmyndaradministration

Osby och Östra Göinge kommuner har sedan 2017 haft ett avtal om samarbete kring överförmyndaradministration. Detta avtal upphörde den 1 januari 2022 då Osby och Östra Göinge istället ingick ett avtal om samarbete med Höörs kommun om att ingå i deras överförmyndarkontor. Målsättningen var ökad effektivitet och rättssäkerhet samt att minska den sårbarhet som uppstår med små verksamheter och få medarbetare.

Att sammanföra verksamheter mellan kommuner är komplext, men har stora fördelar då man når målsättningen.

Vi konstaterar att det framkommit mycket kritik från våra ställföreträdare om en försämrad service och tillgänglighet samt långa handläggningstider under året. Trots stora ansträngningar från Höör kommuns sida har man inte kommit tillrätta med detta och Osby kommun har nu landat i att behöva säga upp avtalet om samarbete.

Vi konstaterar vidare att större fokus hade behövt läggas kring förankring av ett beslut om samarbete, med våra ställföreträdare och med våra överförmyndare. Vad samarbetet skulle innebära, vad våra målsättningar var och hur processen skulle vara är viktiga aspekter som det blivit uppenbart att vi inte beaktat i tillräckligt hög utsträckning.

Avtalet med Höörs kommun har en uppsägningstid om 1 år och avtalet sägs upp från den 1 december 2022. Vi kommer använda denna tid till att undersöka nya möjligheter att samarbeta med andra kommuner kring administrationen av vår överförmyndarverksamhet. Behovet är fortsatt stort att arbeta för ökad effektivitet och rättssäkerhet samt att minska sårbarhet. Vi kommer med erfarenheterna från detta året att arbeta med en djupare förankringsprocess tillsammans med en referensgrupp av ställföreträdare och i nära samarbete med vår överförmyndare.

Kommunerna Höör, Osby och Östra Göinge har flera andra goda samverkansytor och inom dessa kommer vi fortsätta arbeta tillsammans.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Petra Gummesson, Kommundirektör
E-post: petra.gummesson@osby.se

Mats Ernstsson, Överförmyndare
E-post: mats.ernstsson@osby.se

Margareta Larsson, Administrativ chef
E-post: margareta.perssonlarsson@osby.se

Bild