Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Det nya politiska styret i Osby kommun

Under måndagskvällen den 24 oktober sammanträdde det nyvalda kommunfullmäktige bestående av 41 ledamöter, som röstats fram vid höstens val. Mats Ernstsson (C) valdes till kommunfullmäktiges ordförande efter avgående Dag Ivarsson (M).

Under det första kommunfullmäktige för den nya mandatperioden valdes ett presidium med ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige samt en valberedning.

Till ny ordförande valdes Mats Erntsson (C). Till förste vice ordförande valdes Tommy Augustsson (S) och till andre vice ordförande valdes Hans Persson (SD).

Val till styrelser och nämnder i kommunen sker på nästa sammanträde den 28 november.

Ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige

Bild