Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Krisberedskapsveckan 2022 sätter fokus på mat

På måndag den 26 september går vi in i årets krisberedskapsvecka – en nationell informationskampanj som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Årets tema är mat och sätter fokus på hoten mot vår matförsörjning, men framförallt på hur vi tillsammans kan stärka den.

Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap. Enligt MSB behöver fler privatpersoner skaffa sig en hemberedskap för en vecka och kännedomen om lokala risker behöver öka. Om viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar så behöver var och en vara förberedd för att kunna bidra aktivt.

Vi har dragit många lärdomar av pandemin om hur vi alla kan hjälpas åt -förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands beredskap!

Psst… Minns du Om krisen eller kriget kommer?

Under Krisberedskapsveckan 2018 skickade MSB ut en broschyr om krisberedskap till alla hushåll i landet. Broschyren innehåller mycket bra information om hur du som individ kan förbereda dig på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Broschyren finns att hämta i Kontaktcenter på kommunhuset om du saknar en hemma. Det går också bra att ladda ner den från MSBs hemsida.