Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Klimatredovisning - stark tillväxt av solceller och elbilar

Kommunens satsningar på hållbarhet ger resultat! Årets klimatredovisning fastställer att vi är på god väg att uppfylla målet om att vara en fossilbränslefri kommun år 2030.

På måndagskvällen var det dags att följa upp kommunens klimat- och energiplan i kommunfullmäktige. Klimatredovisningen berör allt från koldioxidutsläpp och fossilfria transporter till solelproduktion och förnybar värme.

Stark tillväxt av solel

År 2021 var ett strålande solcellsår i Osby kommun, både inom kommunens egen verksamhet och generellt i kommunen. Under fjolåret stod solceller för drygt 3 procent av elanvändningen i kommunen och siffran kommer att fortsätta öka framöver.

Det finns sedan tidigare tre solcellsanläggningar inom kommunens verksamheter och under år 2022 anläggs fem nya i samband med nybyggnationer.

- Vi anlägger så mycket solceller vi bara kan. Just nu håller vi till exempel på att bygga tre LSS-boenden som alla kommer att förses med solceller på taken, säger Mathias Karlsson, samhällsbyggnadschef.

Ett annat framsteg på elektricitetsområdet är att alla gatlampor i kommunen har bytts ut till LED-belysning vilket innebär en energibesparing på cirka 43 procent inom gatu- och parkbelysning.

Hållbara transporter en utmaning

En av de största utmaningarna inom hållbarhetsarbetet är transporterna, som står för 70 procent av koldioxidutsläppen. Målet är att 100 procent av kommunbilarna ska vara fossilbränslefria år 2030 och vi är på god väg – i dagsläget drivs 44 procent av kommunens bilar av el eller av det förnybara bränslet HVO100.

- Vi ser också en ökning av laddbara fordon generellt i kommunen. Det är tydligt att en förändring är på gång, berättar Mathias Karlsson.

Klimatredovisning 2021 (PDF) Pdf, 470 kB.

Kontakt

  • Mathias Karlsson
    Förvaltningschef Samhällsbyggnad
    0479-52 81 21
    mathias.karlsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild

Solceller på förskolan Rönnegårdens tak.