Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Studiedag ska hjälpa till att förverkliga ny läroplan om sexualitet, samtycke och relationer

Vad är okej i en relation? Hur hanterar man hedersvåld? Vilka normer finns i samhället? Under måndagen den 15 augusti samlades skolpersonal från Parkskolan och Killebergsskolan för att utveckla kunskapen om sexualitet, samtycke och relationer.

 Höstterminen 2022 börjar den nya läroplanen att gälla, där mer kunskap om sexualitet, relationer och samtycke ska förmedlas till eleverna. Grundidén om att detta ska integreras i alla ämnen är helt ny, även om en del säkert känner igen "sex och samlevnad" som en del av biologin.

- Idag ska elever möta undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer i alla ämnen och detta ställer stora krav på pedagogerna. Sexualitet är så mycket mer än bara sex. Pedagoger ska ha kunskap om ämnet för att undervisa men även kunskaper för att se, hjälpa och förebygga, säger Johanna Edvinsson, rektor på Parkskolan.

- Begrepp som hedersförtryck och pornografi ingick inte tidigare undervisningen. Nu finns det en helt annan tanke med att exempelvis tala om normer och vikten av samtycke i olika relationer, fortsätter Johanna Edvinsson.

Under läsåret 2021/2022 implementerades den nya läroplanen och då belystes behovet av mer kunskap inom området och därför arrangerades studiedagen av elevhälsan.

Dagen bestod av en rad olika intressanta diskussioner och föreläsningar av exempelvis Kalle Norwald, som bland annat talade om normer i samhället, och FamiljeHuset i Osby som berättade om varför det är viktigt att prata om nätporr med barn och ungdomar.

- Vi tycker att det är viktigt att lyfta det som syns i porren för att förebygga våld, övergrepp och sexuell ohälsa. Att prata om nätpornografi och att öka elevernas kritiska tänkande kring hur sexualitet framställs i olika medier är i linje med den nya läroplanen, säger Lisa Engman, behandlare på FamiljeHuset.

Personalen som arbetar med elever i grundskolan årskurs F-6 och grundsärskolan årskurs 1-9 fick lyssna till Rädda barnens föreläsning "Stopp min kropp", medan årskurs 7-9 fick lyssna till RFSU:s föreläsning om att prata sex med unga.

Johanna Edvinsson berättar att dagen var väldigt intressant och att de nya skrivelserna i läroplanen behövs då den speglar behov i dagens samhälle. Något som gjorde ett extra avtryck hos deltagarna var den hedersrelaterade problematiken - att den är djupt rotad men att det finns för lite kunskap om den.

- Därför är det viktigt att vi får möjlighet att inhämta kunskap i ett sådant här sammanhang. Nu ska vi diskutera vägen framåt och utforma en handlingsplan för hur och när vi undervisar eleverna i sexualitet, samtycke och relationer, säger Johanna Edvinsson avslutningsvis.

Bild

Ingrid Ullsten, Rektorsstöd, föreläsaren Tuktam Jahangiry, Annika Kihlström, skolsköterska och Johanna Edvinsson, rektor på Parkskolan.

Eva Ågran, behandlare på FamiljeHuset och Lisa Engman, behandlare på FamiljeHuset föreläste om hur man skulle tala med unga om nätporr.