Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kan du inte gå och rösta? Det finns alternativ!

Kan du på grund av din sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv ta dig till ett röstmottagningsställe finns det möjlighet att rösta med bud. Har du inte någon som kan vara bud åt dig kan du använda ambulerande röstmottagare. Så här funkar det!

Rösta med bud

Att rösta med bud innebär att en anhörig eller personal är bud till väljaren. Väljaren gör då i ordning sin röst och lägger valkuverten i ett fönsterkuvert. Det är viktigt att ett vittne och ett bud är med när valkuverten läggs i fönsterkuvertet. Sedan lämnar budet rösterna till en röstningslokal.

Ambulerande röstmottagning

Om du saknar ett bud och ett vittne kan du använda ambulerande röstmottagning. Det innebär att två röstmottagare kommer till dig och tar emot din förtidsröst.

- Det valmaterial som behövs för att väljaren ska kunna rösta tar röstmottagarna med sig men det är viktigt att väljaren har sitt röstkort och giltig ID-handling redo när röstmottagarna kommer, säger Annemari Salomonsson som är valsamordnare i Osby kommun.

Ambulerande röstmottagning är framför allt en service för dem som inte kan ta sig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dem. De väljare som behöver hjälp med att göra i ordning sin röst får hjälp av de ambulerande röstmottagarna. Vid ambulerande röstmottagning gäller tystnadsplikt precis som vid röstmottagning i röstnings- eller vallokal.

- Från och med den 24 augusti 2022 kan man boka ambulerande röstmottagare och för att vår planering ska fungera så bra som möjligt önskar vi att bokningarna sker med god framförhållning, säger Annemari.

Det går att boka på vardagar mellan klockan 08.00 - 16.00 samt under valhelgen den 10 - 11 september mellan klockan 09.00 - 15.00.

För att ta reda på om du är berättigad till att boka ambulerande röstmottagare kontakta Osby kommuns valsamordnare på 0479-52 82 34 eller annemari.salomonsson@osby.se.

Läs mer om budröstning och ambulerande röstmottagning

Annemari Salomonsson är valsamordnare i Osby kommun.

Annemari Salomonsson är valsamordnare i Osby kommun.