Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stopp i tågtrafiken när nya kontaktledningar byggs på Södra stambanan

Kontaktledningssystemet på Södra stambanan i Skåne och Kronoberg ska moderniseras. För att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt genomförs flera totalavstängningar mellan Älmhult och Hässleholm under kommande år. Som en del av detta stoppas tågtrafiken under helgen vecka 31 mellan Älmhult och Hässleholm.

Tågtrafiken mellan Hässleholm och Älmhult stoppas på lördag 6 augusti klockan 03.00 och öppnas igen på söndag 7 augusti klockan 24.00. Orsaken är det kontaktledningsbyte som görs på sträckan. Skånetrafiken sätter in ersättningsbussar.

Järnvägen mellan Hässleholm och Älmhult är hårt trafikerad. Kontaktledningen är sliten och risken för störningar är stor. För att öka driftsäkerheten och tillförlitligheten planerar Trafikverket att modernisera kontaktledningssystemet i Skåne och Kronoberg.

– Det innebär att banan kommer att stängas för trafik vid flera tillfällen under det kommande året. Det gör Trafikverket för att möjliggöra arbetsmoment som kräver totalavstängt under produktionen samt av säkerhetsskäl för att produktionspersonal som jobbar med kontaktledningsbytet ska ha en trygg arbetsmiljö, säger Jonas Wellberg, projektledare på Trafikverket.

Den sex mil långa sträckan som påverkas under arbetet är en av Sveriges mest trafikerade dubbelspår och trafikeras med totalt 170 tåg per dygn. Ett antal som förväntas öka de kommande åren.

– Genom att byta ut kontaktledningssystemet ökar driftsäkerheten, vilket innebär att det kollektiva och miljövänliga resandet kommer att bli mer tillförlitligt, säger Jonas Wellberg, projektledare. Arbetet började i januari 2022 och beräknas vara klart 2026. Det kommer mestadels pågå nattetid. Under perioden planerar Trafikverket för flertalet totalavstängningar. Tiderna för avstängningarna under perioden kommer alltid att vara lördag 00.30 till söndag 00.00.

Kommande stopp under 2022 äger rum vecka 50, och stopp under 2023 äger rum veckorna: 6, 21, 38, 45, 50. För att maximera nyttan när järnvägen är avstängd passar Trafikverket på att samtidigt göra underhållsarbeten på sträckan.

Läs mer om kontaktledningsbytet

Länk till Skånetrafikens sida för information om ersättningstrafik

tåg på Osby station