Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommuns miljöarbete får toppbetyg

I rankingen "Miljöbästa kommun" landar vi på plats 59 av landets 290 kommuner efter en ordentlig spurt.

Det är tidningen Aktuell Hållbarhet som genomför miljörankningen för att ta tempen på hur kommunerna integrerar klimat och hållbarhet i den kommunala agendan.

I fjolårets ranking hamnade Osby kommun på plats 97 och har nu alltså klättrat hela 38 placeringar. Det är tredje året i rad som kommunen klättrar i undersökningen.

Rankingen baseras på svar i en kommunenkät och statistik från bland annat Vattenmyndigheten och SCB (Statistiska centralbyrån).

Exempel på enkätfrågor som fick jakande svar från Osby kommun:

  • Köper kommunens verksamhet in 100 procent förnybar miljömärkt energi (el och värme)?
  • Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten?
  • Har kommunen en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilbränslefria lösningar?

Osby kommuns placering i miljörankingen år för år.