Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Polisen tar plats i det nya blåljushuset i Osby

Nu har samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lotte Melin (C) undertecknat hyresavtalet med Polisen om lokaler i den nya brandstationen som ska byggas i Osby. Hyresavtalet med polisen sträcker sig över 5 år med möjlighet till förlängning därefter var tredje år.

- Det är glädjande att Polisen vill bli hyresgäst hos oss och att vi kan samla räddningstjänst, ambulans och polis i en och samma byggnad med nya och ändamålsenliga lokaler, säger Lotte Melin (C).

Upphandlingsunderlaget för de nya lokalerna är under arbete och beräknas gå ut för upphandling innan sommaren.

- Det är ett mycket positivt besked som kommer idag eftersom det är viktigt för tryggheten och det brottsförebyggande arbetet att det finns en fysisk polisstation i vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Bild