Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Gemensam trygghetscentral kan bildas i Skåne Nordost

Förberedelserna för att bilda en gemensam trygghetscentral med kommunerna i Skåne Nordost pågår för fullt. Enligt en avsiktsförklaring som godkändes av kommunfullmäktige i går ska de sex kommunerna starta ett kommunalt bolag för att möjliggöra centralen.

Larmcentralen i Kristianstad utför idag vissa säkerhetsrelaterade tjänster åt Osby kommun, exempelvis utlarmning och ledning av räddningstjänsten. Nu kan samverkan utökas till att innefatta hela Skåne Nordost och ännu fler tjänster. Exempel på områden som trygghetscentralen kan ansvara för är kameraövervakningstjänster, kommunal felanmälan och person- och trygghetslarm.

Förhoppningen är att samarbetet ska öka vår förmåga att samverka med andra kommuner vid olyckor och kriser. Det kommer också göra oss mer resurseffektiva och mindre sårbara inom viktiga säkerhetsfunktioner, säger Petra Gummesson, kommundirektör.

För kommuninvånarnas del innebär det en utökad service och tillgänglighet eftersom trygghetscentralen kommer att hantera vissa kommunala ärenden utanför kontorstid. Det är också ett sätt att öka tryggheten i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

I en avsiktsförklaring har kommunerna nu satt ramarna för de fortsatta förberedelserna och förhandlingarna för att bilda aktiebolaget. Målsättningen är att verksamheten ska startas upp redan i september 2022 och innan dess ska beslut tas i respektive kommun.

Kommunerna som ingår i samverkan är Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Bild