Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sök stipendier för utlandsstudier

För personer som bor eller har bott i Osby kommun och studerar på eftergymnasial nivå finns det stipendium att söka för att göra yrkespraktik eller studieresor utomlands. Stipendierna söks vid två tillfällen per år och nu är du välkommen med din ansökan!

Gösta och John Darlins stipendier riktar sig till dig som har läst gymnasiet och studerar vidare på antingen en högskole- eller universitetsutbildning eller läser en yrkesutbildning.

Kanske läser du till ekonom och vill göra praktik på Wall Street i New York? Eller så kanske du studerar till sjuksköterska och vill göra en studieresa till Norge för att se hur det är att arbeta i vårt grannland?


Kraven som ska uppfyllas för att du ska kunna beviljas stöd ur fonden är formulerade:

”Stipendium åt en eller flera ungdomar, som är eller har varit kyrkobokförda i Osby kommun och som efter avslutade studier i gymnasieskolan påbörjat en yrkesinriktad utbildning. Stipendierna skall användas för yrkespraktik eller studieresor i ett främmande land.”

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller stipendierna vänligen kontakta Stefan Ekvall som är områdeschef för grundskola och gymnasium på Osby kommun via telefon 0479-528 612 eller e-post: stefan.ekvall@osby.se .

Din ansökan

Vill du söka stipendium fyller du i ett ansökningsformulär och skickar in det via e-post eller post till Stefan Ekvall.

E-post: stefan.ekvall@osby.se .
Post: Stefan Ekvall, Osby kommun, Barn och utbildning, 283 80 Osby.

Ansökningsformulär för ansökan om stipendium Pdf, 145 kB.

Nästa ansökningstillfälle är 3 mars 2022 – 21 mars 2022

Efter sista ansökningsdatum beslutar barn- och utbildningsnämnden vilka som beviljas stipendier. De vars ansökningar beviljats kontaktas under våren 2022.


Välkommen med din ansökan!

Bild på gatuskylt med texten Wall street

Vad sägs om praktik i New York?