Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun och polisen förnyar medborgarlöfte

Under våren 2021 skrev kommunen och polisen under ett gemensamt medborgarlöfte för att utveckla det brottsförebyggande arbetet med utgångspunkt i invånarnas upplevelse. I början av 2022 förnyade kommunen och polisen medborgarlöftet

Enligt den senaste trygghetsmätningen är invånarnas upplevda otrygghet förhållandevis hög i Osby kommun, trots att brottsligheten minskar. Som ett led i kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete formuleras årligen ett medborgarlöfte.

- Medborgarlöftet är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet eftersom det är baserat på invånarnas upplevelse av tryggheten och de lokala problem som finns i kommunen, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt invånarna är de största lokala problemen trafik- och narkotikarelaterade. Det finns också en generell känsla av otrygghet när man vistas utomhus på kvällen. När medborgarlöftet nu förnyas är insatserna riktade mot dessa problemområden.

- Sedan vi skrev under löftet förra året har vi bland annat genomfört trygghetsvandringar i Osby tätort, haft en lyckad medborgarvandring i Lönsboda och utfört flertalet riktade trafikkontroller runtom i kommunen, säger Veronica Gustafsson, kommunpolis.

Kommunen och polisen lovar bland annat att…

  • tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad förstärka och vidareutveckla konceptet grannsamverkan,
  • utveckla den gemensamma lokala lägesbilden genom att starta arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet),
  • arrangera och bjuda in till minst en medborgarvandring på prioriterad ort/plats utifrån lokal lägesbild och resultatet av polisens trygghetsmätning 2021.
Bild

Kommunalrådet Niklas Larsson (C) och kommunpolisen Veronica Gustafsson skakar hand utanför poliskontoret i Osby.