Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Svartsjuka är inte romantiskt – om våld i ungas relationer

Var femte ungdom i åldern 16-24 år har utsatts för våld av en partner eller före detta partner. I februari och mars pågår den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt för att öka kunskapen och förebygga våld i unga parrelationer.

Vad gör Osby kommun för att uppmärksamma kampanjen?

- Kampanjen riktar sig framför allt till ungdomar och dem når vi ju via skolan, fritidsgårdarna och sociala medier. Därför samarbetar vi på socialtjänsten med skolorna och kultur- och fritidsverksamheterna för att nå ut till unga med det här viktiga budskapet. Vi kommer att sätta upp affischer, visa filmer och sprida budskapet på Instagram bland annat, säger Mariana Möller, enhetschef för kommunens öppenvård.

Mariana betonar också vikten av att prata med ungdomar om våld i relationer, vilka konsekvenser det har och att det finns hjälp att få – både som utsatt och våldsutövare.

Hur arbetar kommunen våldsförebyggande?

- I juni 2021 antogs en ny handlingsplan för förebyggande arbete mot våld i nära relationer. Förutom att skapa aktiviteter kopplat till kampanjer som denna har vi nyligen inlett ett arbete med att utbilda alla kommunens medarbetare i att upptäcka våld i nära relationer, eftersom vi alla möter kommuninvånare på olika sätt i våra arbeten.

På Osby kommun finns dessutom flera medarbetare som arbetar med information, stöd och rådgivning kring våld i nära relationer.

- När det gäller ungdomar är det framför allt FamiljeHuset man kan vända sig till. Där jobbar personer som har stor vana av att ge stöd och råd till ungdomar som mår dåligt av olika anledningar. Vi vänder oss både till unga som har blivit utsatta för våld och till de som själva utövar våld, förklarar Mariana.

Bild

Kontakta FamiljeHuset
för stöd och råd

Om du mår dåligt och behöver någon att prata med är du välkommen att ringa anonymt till FamiljeHuset. Behandlarna som jobbar på FamiljeHuset har tystnadsplikt och det kostar inget att ringa eller besöka dem.
Telefonnummer: 0479-52 85 96
Läs mer om FamiljeHuset