Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Räddningstjänsten ska arbeta mer olycksförebyggande

Under måndagens kommunfullmäktige var det dags att klubba igenom ett nytt handlingsprogram för räddningstjänsten i Osby. Programmet innebär bland annat ett större fokus på att förebygga bostadsbränder och trafikolyckor.

Enligt den riskanalys som räddningstjänsten har gjort ligger Osby kommun något högre än rikssnittet vad gäller förekomsten av trafikolyckor och bränder i bostäder. Därför har räddningstjänsten nu beslutat att prioritera det förebyggande arbetet inom dessa områden.

För att förebygga bostadsbränder kommer de att arbeta mer med tillsyn, utbildnings- och rådgivningsinsatser och proaktiv kommunikation i kommunens kanaler. Räddningstjänsten kommer också att samarbeta med aktörer som fastighetsägare och sotningstjänst i högre utsträckning.

- Bostaden är den dominerande platsen där människor dör i bränder, så att minska andelen bostadsbränder generellt och bränder med svåra konsekvenser som död eller allvarliga skador är prioriterat, säger kommunens räddningschef Johan Wendt.

Utöver det ska räddningstjänsten i samarbete med Trafikverket följa upp och utvärdera trafikolyckor på ett djupare plan. Syftet är att minska antalet trafikolyckor och mildra konsekvenserna av dem som inträffar.

Bild

Kontakt

  • Johan Wendt
    Räddningschef
    0451 – 26 80 21
    johan.wendt@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Kommunalt handlingsprogram enligt LSO

Räddningstjänstens handlingsprogram upprättas var fjärde år enligt Lagen om skydd mot olyckor. Programmet beskriver vilka risker som kan innebära räddningsinsatser och hur stora dessa risker är i kommunen. Utifrån riskanalysen bestäms räddningstjänstens prioriteringar och planering för de kommande fyra åren.