Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ändrade rekommendationer från den 9 februari

Tack vare den höga vaccinationstäckningen och den mildare virusvarianten har covid-19 inte längre lika allvarliga konsekvenser för samhället. Därför har regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat att ta bort de flesta åtgärder mot covid-19.

Från och med den 9 februari gäller endast följande rekommendationer

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Alla över 12 som inte har vaccinerat sig rekommenderas att göra det snarast.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig rekommenderas att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. De bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar även i takt med stigande ålder.
  • För att skydda de mest sårbara är det fortsatt viktigt med särskilda åtgärder inom vård och omsorg.
  • Allmänheten behöver inte längre provtas vid symtom. Endast personal och brukare inom vård och omsorg ska testas.

För Osby kommun innebär det bland annat att deltagartak, krav på avstånd och vaccinationsbevis försvinner i våra kultur- och fritidsverksamheter. Det innebär också att kommunens medarbetare som har arbetat hemifrån successivt kan återgå till sin arbetsplats.

Inom vård och omsorg kommer särskilda åtgärder fortsatt att vidtas, till exempel skyddsutrustning, smittspårning och provtagning av personal vid symptom.

Bild

Läs mer om vilka rekommendationer som upphör den 9 februari:

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari - Folkhälsomyndigheten

Läs mer om vad som gäller i Osby kommuns verksamheter fram till den 9 februari:

Osby kommun och covid-19