Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Utvecklingen av lärplattformen IST fortsätter

I samband med terminsstarten gick Osby kommun över från lärplattformen InfoMentor till IST Lärande. Övergången har inneburit en del praktiska förändringar för så väl skolpersonal som vårdnadshavare. Samtidigt har införandet av det nya verktyget ännu inte levt upp till de förväntningar som kommunen haft.

- När man byter system sker det sällan helt friktionsfritt och övergången till IST Lärande som lärplattform för de olika skolformerna i Osby kommun har medfört svårigheter för skolpersonal och vårdnadshavare. Vi håller på att jobba tillsammans med leverantören kring de bekymmer som uppstått, säger Eva Andersson som är förvaltningschef för barn och utbildning.

När det gäller tjänsten “Lämna och hämta” som riktar sig till förskola och fritidshem är vi och leverantören medvetna om problemen med funktionen. Deras tekniker har som högsta prioritet att arbeta för att lösa dem. Vi förstår att det skapat irritation bland användarna och har en pågående dialog med leverantören om det.

IST Lärande

Den del som hanterar det administrativa i IST fungerar bra. Det som syns utåt är IST Lärande och appen och där uppkom en del problem när vi startade.

- Det pågår en dialog med IST om vad som behöver förändras och förbättras. Vi beklagar att både vår personal och vårdnadshavarna drabbas av detta, säger Eva Andersson.

Verktyget som Osby kommun gått över till är inte tänkt att vara identiskt med det vi hade tidigare men är valt utifrån att det ska vara minst lika bra och mer samlat. Nu arbetar vi tillsammans med leverantören för att nå fram dit.

Det är bra för oss i dialogen med leverantören att få konstruktiv feedback som kan påverka utvecklingen i rätt riktning. Den tar vi gärna emot via e-post till barnochutbildning@osby.se.

Bild