Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

SKUA främjar språkutveckling i förskolan och skolan

I Osby kommun finns ett antal medarbetare som har uppdrag som SKUA-utvecklare. De arbetar med att sprida kunskapen om en metodik som främjar språk- och kunskapsutvecklingen hos barn och unga med svenska som andra språk. Samtidigt är SKUA ett arbetssätt som gagnar alla barns språkutveckling.

Eva Karlsson och Joanna Cederqvist är båda förste lärare inom förskolan på barn- och utbildningsförvaltningen i Osby kommun. Eva arbetar på Rönnegården och Joanna på Skogsgården och som en del i sitt arbete är de också SKUA-utvecklare.

- Vi startade vår utbildning i SKUA våren 2019 och läste sedan tre terminer på distans. SKUA står för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och det är precis vad det handlar om, förklarar Eva Karlsson.

Arbetsmetodiken består av två delar, dels att använda sig av arbetssättet i det egna arbetet dels att utbilda kollegorna och därmed sprida kunskapen vidare. SKUA finns inte enbart inom förskolan i Osby kommun utan pedagoger från grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen arbetar på samma sätt. För Eva och Joannas del innebär den kollegiala vidareutbildningen att de har hållit i föreläsningar för kollegorna om vardagsspråk men också att de är med som stöd när olika arbetslag har tid för reflektion kring det arbete som gjorts kring språk- och kunskapsutveckling.

- Det stora målet med SKUA-arbetet för oss handlar om att uppnå en likvärdig förskola där barnen får samma goda utbildning och samma chans att växa kunskaps- och språkmässigt oavsett vilken förskola i kommunen de går på, berättar Eva.

Joanna fyller i att utmaningen i det är att alla pedagoger är redskap i det arbetet men också individer.

- Att förskolan ska vara likvärdig betyder alltså inte att den måste vara exakt likadan för vi är alla olika. Men vi ska arbeta likvärdigt, säger hon.

Metodiken gynnar alla

Att metodiken är till för att stärka barn som har svenska som andra språk innebär inte att arbetssättet enbart gynnar den gruppen elever.

- Vi upplever att SKUA har mottagits väl av alla pedagoger, man är nyfikna och ser nyttan av det. Det gynnar alla barns språkutveckling att vi arbetar på det här sättet och det är en resa vi gör nu för att befästa och förstå nya arbetssätt vilket tar tid, berättar Eva.

Arbetet fortsätter från förskolan upp i åldrarna och eftersom arbetet är långsiktigt finns det anledning att återkomma i ämnet och berätta mer framöver!

Barn sitter nära varandra och skriver med penna på ett papper.

SKUA främjar kunskaps- och språkutvecklingen hos barn.