Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vårdnadshavare till barn med allmän förskola rekommenderas att ha barnen hemma

Med anledning av det rådande pandemiläget går barn- och utbildningsförvaltningen ut med en rekommendation till dig med barn som omfattas av allmän förskola. Du som är arbetslös eller föräldraledig rekommenderas att inte lämna dina barn på förskolan. Rekommendationen gäller från tisdagen den 25 januari.

Förskolorna i Osby kommun är olika hårt drabbade av sjukfrånvaro bland personalen men förvaltningen väljer att gå ut med denna rekommendation till alla vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga. Det är just nu svårt att tillsätta vikarier för den personal som är sjuk.

Rekommendationen gäller från och med den 25 januari till den siste februari. Eftersom allmän förskola är lagstadgad kan förvaltningen endast rekommendera dig som vårdnadshavare att inte lämna barnen på förskolan. De vårdnadshavare som väljer att följa rekommendationen kommer att bli avgiftsbefriade under perioden.

Vi tackar för din förståelse för den situation som nu råder utifrån pågående pandemi.

Vi vill också välkomna de familjer som väljer att följa rekommendationen till öppna förskolans uteverksamhet. Den är öppen måndagar, onsdagar och fredagar och finns på Familjecentralens innergård så länge smittspridningen är hög.

Läs mer om öppna förskolans verksamhet här

Bild