Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Dags för skolval

Du som är vårdnadshavare till barn i Osby kommun som ska börja i förskoleklass höstterminen 2022 ska göra ett digitalt skolval. Valet görs under perioden 31 januari – 22 februari 2022.

I Sverige har vi skolplikt från sex års ålder och barnet börjar då i förskoleklass. Det är en övergång mellan förskola och skola där pedagogerna arbetar mycket med barnets lärande på ett lekfullt sätt. Ditt barn går i förskoleklass några timmar per dag. Resten av dagen kan ditt barn ha rätt till att vara på fritidshem.

Inför att ditt barn ska börja i förskoleklass ska du välja vilken skola du vill att ditt barn ska gå på. Det är viktigt att du väljer tre skolor. Du rangordnar dem genom att lägga den skola du helst vill ha som förstahandsval.

E-legitimation krävs för digital ansökan

Skolvalet görs på vår webbportal för ansökan. För att göra ansökan behöver du e-legitimation. Om du inte har e-legitimation så kan du ansöka om det hos din bank eller Skatteverket.

Ansökan görs av en vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare måste den andra vårdnadshavaren bekräfta ansökan i webbportalen för skolval, förskola, fritidshem. Om den inte blir bekräftad inom angiven svarstid räknas valet som ogiltigt.

Uppdatera också din e-postadress i webbportalen så att du inte går miste om information som skickas ut.

Om du har skyddad identitet eller saknar tillgång till e-legitimation vänligen kontakta oss på Osby kommun omgående för att få hjälp med din ansökan.

Antagningsprocess

Eleverna placeras enligt vårdnadshavarnas önskemål så långt det är möjligt. Om antalet sökande till en skola är fler än antalet platser görs urval utifrån närhetsprincipen. Med närhetsprincipen menas ”absolut närhet” – kortaste avstånd, säker skolväg mellan hemmet och skolan. Regler för skolskjuts beskrivs i kommunens skolskjutsreglemente som du hittar här på kommunens hemsida.

Läs mer om skolskjutsar i Osby kommun

Bild